Meillä on kokemusta erityisesti seuraavista koulun kehittämisen osa-alueista:

1. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen

Koulun toimintakulttuuri muodostuu Leena Nousiaisen ja Ulla Piekkarin mukaan kolmesta tasosta: ulkoisista tunnusmerkeistä, ääneen lausutuista arvoista, tavoitteista ja toimintatavoista sekä ääneen sanomattomista normeista, arvoista ja myyteistä. Viimeksi mainitun tason korostuessa mm. historia ja erilaiset oletukset ohjaavat toimintaa, mikä on ongelmallista koulun kehittämisen kannalta.

2. Opetussuunnitelma osaksi koulun arkea

Opetussuunnitelmat ovat uudistuneet, mutta kuntien ja koulujen välillä on suuria eroja siinä, miten opetussuunnitelmien edellyttämä muutos näkyy koulun arjessa. Oppilaan tuen käytäntöjen kehittäminen ja erityisopettajan rooli tässä kokonaisuudessa on keskeinen kehittämiskohde.

3. Työhyvinvoinnin edistäminen

Laadukkaalla työhyvinvointijohtamisella on keskeinen merkitys. Johtamisen tärkein tehtävä on onnistumisen organisointi työyhteisössä. Toimiva tiedottaminen ja vuorovaikutus on korvaamatonta. Henkilöstön osalistuminen yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin tukevat osallisuuden tunnetta ja työmotivaatiota. Järjestämme myös yhteistyöverkostoamme hyödyntäen toiminnallisia TYKY-tapahtumia ja koulutustapahtumia.

Yhteistyökumppanimme Westarit

4. Esiopetuksesta yhtenäiseen perusopetukseen

Ala- ja yläkoulun yhdistäminen yhdeksi koko perusopetuksen - mahdollisesti myös esiopetuksen - kattavaksi kokonaisuudeksi on mielenkiintoinen, mutta haastava prosessi, josta minulla on omakohtainen kokemus.

5. Tukea kansainvälistymiseen

EU:n opetus-, kasvatus ja nuorisoalan ohjelmat, kumppanuushankkeet kehittyviin maihin ja kotikansainvälisyyden hyödyntäminen; Olemme valmiit jakamaan kokemuksemme ja kaiken oppimamme koulujen kansainvälistymistoimissa.

6. Erikoisluokkatoiminnan perustaminen ja kehittäminen

Olen ollut rehtorina kehittämässä liikuntapainotteista perusopetusta yhteistyössä Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa. Kehittämistyö jatkui osallistumalla Suomen Olympiakomitean yläkouluille kohdistamaan urheiluluokkakokeiluun.

Suomen Olympiakomitean yläkouluasteen urheiluluokkakokeilu

Materiaalipankki

Koulun toimintakulttuurin kehittäminen

Referenssejä

 

I worked with Jyrki Valimaki on an Erasmus + funded project for about 4 years since we were awarded a 3 year Strategic Partnership for schools. As co-ordinator for this project I found Jyrki to be very cooperative, efficient in his work and reliable. The project moved very smoothly since the communication and teamwork were great between us and the other partners in Cyprus. Jyrki was able to organise a great event for our students in Turku which was enjoyed by all. 

Dr Adele Muscat PhD

Lecturer Institute for Physical Education and Sport
Sport Psychologist Malta Football Association
Previously Sports Psychologist and EU projects co-ordinator at the Malta National Sports School

My study visit to Finland organised by Jyrki was very successfull. His expertise and enthusiasm were inspiring. I enjoyed it and learned a lot. I had to make a second visit. 

Johan Bossuyt

Kuurne, Belgium

Kiitos rinnalla kulkemisesta, kannustavista sanoista ja olemassa olemisestasi.

Rehtori Varsinais-Suomesta

World Vision

I’m personally a sponsor of two children in Kenya. In the co-operation with two developmental programs of World Vision Kenya I’m helping them to discover their dreams.

As a principal I was building a network for partnerships between schools in Finland and Kenya under the authority of World Vision Finland. I have been establishing and running  a developmental partnerships between Vasaramäki Comprehensive School in Turku, Finland and Chepyuan Primary School in Mogotio, Kenya. 

Growing together - Vasaramäki and Chepyuan together

EduCoOperation is one of the sponsors behind the essential renovation of the building for TBA School in Korokocho - one of the slums of Nairobi, Kenya. We wish all our business partners will join this project!

 

The history of TBA-school in nutshell by Mr. Sune Lehkonen - one of my guiding lights in the co-operation with World Vision:

"The TBA School - Traditional Birth Attendants - started in 1989 as a feeding centre aiming at providing basic nutritional needs for the HIV / AIDS -orphans and destitute children also by giving them equal opportunity to attend their primary education studies. The TBA’s were trained on safe delivery and motherhood by the World Vision Kenya. They were also assisted to purchase a plot by the World Vision where a centre with a classroom and a kitchen were established.

Currently the school caters for 250 children, ten teachers, one kitchen staff and a night guard."

Through EduCoOperation I still want to support World Vision’s valuable work in Kenya. 

Education is the very foundation of health and wellbeing.  A good management and leadership on the school level is most important. I’m very interested in mentoring school heads and their staff in order to help them to develop the schools  they work for. After my long career as a principal here in Finland I have developed with some of my colleagues a process for that. It has been tested here in Finland  already and the results have been encouraging.