Rehtorit mentoreina

Taustaa

Rehtorit mentoreina -toimintamalli on kehitetty vuosina 2019-2020 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtamisen kehittämiseksi osana Opetushallituksen rahoittamaa Varsinais-Suomen #Paraskoulu -hanketta, johon osallistuu yhdeksän kuntaa: Raisio, Lieto, Kaarina, Mynämäki, Naantali, Paimio, Parainen, Sauvo ja Uusikaupunki. 

Hankkeen tarkoituksena on alueellinen yhteistyöverkosto luomalla ja sitä hyödyntämällä kehittää opetuksen tuen toimintamalleja, joiden avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja opiskelumotivaatiota ja näin ehkäistään syrjäytymistä. 

Hyvän johtamisen keskeinen merkitys on ymmärretty ja sen tukeminen ja kehittäminen on nähty keskeiseksi hankkeen tavoitteeksi. 

Toimintamalli lyhyesti

Rehtorit mentoreina -toimintamallissa äskettäin eläkkeelle virastaan jäänyt kokenut rehtori toimii varhaiskasvatus- tai perusopetusyksikön johdon tukena.

Yksikön esimies haluaa kehittää itseään ihmisenä ja esimiehenä ja omaa yksikköään ja hakeutuu mentorointiin.  Myös hänen esimiehensä voi tätä hänelle esittää esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä.

Prosessi alkaa mentorin tavatessa varhaiskasvatusyksikön tai koulun ylläpitäjän edustajan, jolla on tilaisuus kertoa, mitä hän odottaa alkavalta mentorointiprosessilta. Keskustelu auttaa mentoria hahmottamaan tilanteen yksikön ylläpitäjän näkökulmasta.

Vaikka yksikön esimiehen kanssa käytävät keskustelut ovat keskeinen osa tätä mallia, mentori kulkee tietyn ajanjakson koko työyhteisön rinnalla osallistuen yksikön arkeen. Henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen tai toteutetun kyselyn avulla hänelle muodostuu näkemys yksikön nykytilasta ja toisaalta johdon ja henkilöstön kuvaamasta tavoitetilasta; kuva yksiköstä sellaisena, millaiseksi yksikön halutaan kehittyvän. 

  • Mentori tukee yksikön esimiestä ja koulun henkilöstöä matkalla kohti unelmaansa, joka on yhdessä tehty näkyväksi.
  • Mentorointiprosessin aktiivinen vaihe päättyy arviointikeskusteluun, johon osallistuvat yksikön esimies, hänen esimiehensä ja mentori.
  • Arviointikeskustelun jälkeenkin mentori on yksikön käytettävissä, mikäli tarvetta ilmenee.

Kokemukset Rehtorit mentoreina -toimintamallista Varsinais-Suomen #Paraskoulu -hankkeessa ovat erittäin myönteiset.

Rehtorit mentoreina -tiimi

Rehtorit mentoreina -tiimiin kuuluvat Timo Tuusvuori, Jyrki Välimäki, Anne Alho, Seppo Ryösä ja Timo Kalske.  Elokuusta 2020 tiimiin liittyy Hannu Toukola. Kaikilla tiimin jäsenillä on vuosien kokemus perusopetuksen rehtorina toimimisesta. Tiimi kokoontuu säännöllisesti. Kokoontumisista yksittäinen mentori saa tukea omiin käynnissä oleviin prosesseihinsa. Tiimillä on kaksi omaa mentoria: filosofian tohtori Timo Kultanen, Naantali ja Bill Griffiths, Leicester (UK)

 

Rehtorit mentoreina -tiimin omat mentorit

Timo Kultanen on filosofian tohtori (Tunneäly esimiestyössä) ja valtiotieteen maisteri. Tunneälyn lisäksi hän on tutkinut laajasti erilaisten johtajien toiminta- ja käyttäytymistyylejä sekä erilaisten ihmisten johtamista. Hän on työskennellyt esimiestyön ja johtamisen kehittämishankkeissa lähes 30 vuotta pienistä yrityksistä pörssiyrityksiin ja kotimaisista kansainvälisiin. Kultanen luennoi johtamisesta ja luotsaa johtamisen kehittämisen valmennusohjelmia kirjan aihealueilta.

Hän on erikoistunut esimiestyön, johtoryhmätyön ja strategiatyön kehittämiseen sekä johtajien henkilökohtaiseen valmennukseen. Lisäksi hän on tehnyt paljon muutosprosessikonsultointia, työyhteisökriisien ratkaisutyötä sekä psyykkistä urheiluvalmennusta. Kultasen kirja ”Esimies, ongelmien aiheuttaja ja ratkaisija - ajattele mitä ajattelet” on toiminut tärkeänä innoittajana Rehtorit mentoreina -tiimille mentorointiprosessin sisällöistä keskusteltaessa.

Bill Griffiths on toiminut Leicesterissä (UK) 25 vuotta rehtorina. Virkansa ohella hän on valmentanut yhteensä 67 rehtoria osana valtakunnallista Offsted-arviointijärjestelmää. Arvioitsijoista hänet on arvioitu sijalle 1.

KATSO LISÄÄ

www.rexitmentoroi.fi