EduCo-Operation - mikä se on?

Tammikuussa 2019 ryhdyin toiminimi-yrittäjäksi. Yritykseni on EduCo-Operation Finland. (Y-tunnus: 2962212-9). 

Aikomukseni oli yhteistyössä Konsulttipaja Oy:n Mikko Salosen kanssa harjoittaa koulutusvientiä isännöimällä kasvatus- ja opetusalan ulkomaisia vierailijaryhmiä Varsinais-Suomessa. Tämän lisäksi ajattelin, että voisin toimia koulujen apuna näiden kansainvälistyessä ja kehittäessä muutoinkin omaa toimintakulttuuriaan. Toimin tuolloin myös Erasmus+ -ohjelman asiantuntijatehtävissä Suomen kansallisessa toimistossa eli Opetushallituksessa.

Covid 19 -pandemia aiheutti kuitenkin sen, että edellä kuvaamaani koulutusvientiä ei voitu harjoittaa, jolloin EduCoOperationin voimavarat kohdennettiin oppilaitosjohdon mentorointiin ja sen kehittämiseen.

Tällä hetkellä EduCoOperation tarjoaa työyhteisöille ja niiden jäsenille työnohjausta integratiivisella työotteella, joka on valmentavaa ja soveltaen ratkaisukeskeistä ja taipuen tarvittaessa muiksi ohjaustavoiksi kuten mentoroinniksi tai sparraukseksi.

Osaamiseni ja työotteeni perustuvat pitkään uraani perusopetuksen rehtorina. Työnohjaajan koulutukseni avulla pystyn hyödyntämään ohjaustyössäni kokemusasiantuntijuuttani.

EduCoOperation on omimmillaan kasvatus- ja opetusalan työyhteisöissä, mutta samalla valmis tarjoamaan palvelujaan alan ulkopuolellekin.