Verkkosivumme uudistuivat

EduCo-Operationin verkkosivuja päivitetään par’aikaa palvelemaan työnohjausta.

Kuten toisaalla tällä sivustolla olen todennut – kuvatessani toiminimeni alkuperää ja varsin lyhyttä historiaa – minun piti jäätyäni koulun arjesta pois tehdä jotain muuta; kuitenkin kaikki kouluun liittyvää, omaa osaamistani ja kokemustani hyödyntävää.

Pian sain olla kehittämässä Rehtorit mentoreina -ryhmässä Rexit mentoroi™ -prosessia ja huomasin viettäväni yhä enemmän aikaa koulujen ja päiväkotien arjessa yksikön johdon ja henkilöstön rinnalla kulkijana. Rexit mentoroi™-tiimin vahvasta tuesta huolimatta koin, että tarvitsen lisäkoulututusta saadakseni itsestäni ulos enemmän sitä pitkän työkokemuksen tuomaa hiljaista tietoa, josta en ollut aina itsekään tietoinen.

Aloin opiskella työnohjaajaksi tammikuussa 2021 ja valmistuin integratiiviseksi työnohjaajaksi toukokuussa 2023, jolloin myös Suomen työnohjaajat ry hyväksyi minut jäsenekseen.

Tällä sivustolla keskityn siis työnohjaukseen ja sen mahdollisuuksiin tukea työelämän ja sen olosuhteiden kehittämistä mm. työntekijöiden perustehtävää kirkastamalla ja työyhteisön rakenteita ja vuorovaikutusta tutkimalla. Työnohjaus kasvatus- ja opetusalalla on vielä varsin harvinaista ja usein erilaisiin kriiseihin liittyvää. Pyrin tällä sivustolla tuomaan sitä lähemmäksi päiväkodin ja koulun arkea.

Toki toimin edelleen oppilaitosjohdon mentorina Rexit mentoroi™-tiimissä. Integratiivisenä työnohjaajana hyödynnän asiakkaan tarpeen mukaan eri ohjauksen muotoja. Joskus voi olla paikallaan tarjota asiakkaalle kokonaisvaltaista oppilaitoksen johdon ja henkilöstön mentorointia työnohjauksen sijaan.